Egenbyggt värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd, vi säljer aldrig några personuppgifter och vi delar enbart personuppgifter till företag som är våra personuppgiftsbiträden. Följande integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och använder din personliga information. Den förklarar även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Egenbyggt Sweden AB, 559305-7242 med adress Blåhallonvägen 11, 516 34 Dalsjöfors är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Notera att vissa av våra leverantörer av betalningslösningar, till exempel Stripe och Swish, behandlar personuppgifter som de själva hämtar från vår e-handel vid genomförande av och är själva ansvariga för deras behandling.

Omfattning och syfte

Här följer en sammanställning av omfattning och syfte med hur och varför vi behandlar vi dina personuppgifter:

 • I den utsträckning som krävs för att kunna hantera och leverera din order.ör att ge erbjudanden och inspiration till dig. Både genom nyhetsbrev och riktad personanpassad marknadsföring i sociala medier, samt i övrigt online.
 • För att kommunicera med dig och besvara dina frågor.
 • För att fråga dig om Egenbyggt och din upplevelse av oss.
 • För att påminna dig om en övergiven ”varukorg”.
 • För att följa lagar och regler (t.ex. konsument- och redovisningsrätt).
 • Vi behandlar personuppgifter som du har delat med oss genom t.ex. köp av produkt eller anmälan till nyhetsbrev

Vem som behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av oss på Egenbyggt. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. I vissa fall delar vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter till dig på ett bra och effektivt sätt:

 • För att vi försäkra oss om att du betalar oss så kommer våra leverantörer av betalningslösningar få tillgång till dina personuppgifter.
 • För att vi ska kunna leverera dina produkter till din e-postadress.
 • För att inhämta och publicera dina recensioner på vår e-handel delar vi dina personuppgifter med leverantören som förser oss med tekniska lösningar för att inhämta och publicera recensionerna.
 • För att marknadsföra relevanta produkter och för att göra vår e-handel så relevant som möjligt delar vi dina personuppgifter med de som förser oss marknadsföringstjänster. Exempelvis Google och Facebook.

Vi kommer dela dina personuppgifter med IT-leverantörer som behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss som biträden för att hjälpa oss med IT-tjänster.

Återkalla och/eller radera dina personuppgifter

Du har rätt att helt eller delvis återkalla samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Din återkallelse kommer gälla från och med tidpunkten då du återkallar samtycket. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot marknadsföring från oss, som till exempel nyhetsbrev.

Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller behandlades eller då du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på och där det inte finns någon annan laglig grund för att fortsätta behandlingen.

För det fall dina personuppgifter inte längre behövs för ändamålet, eller om behandlingen exempelvis grundas på ditt samtycke och du återkallar detta, har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om du vill radera dina uppgifter är du välkommen att skicka in en begäran om radering.

Begäran om radering skickas som en skriftlig undertecknad ansökan med kopia på id-handeling till:

Egenbyggt Sweden AB
Att: Personuppgiftsansvarig
Blåhallonvägen 11
516 34 Dalsjöfors

På detta sätt säkerställer vi att du är du och raderar därefter dina uppgifter.

Det kan dock finnas såväl avtalsmässiga som rättsliga förpliktelser som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter. Vi kommer i dessa fall endast avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att fullgöra våra förpliktelser.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

 • Egenbyggt sparar orderrelaterade uppgifter och information om kunder i 36 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Egenbyggt.
 • Analysdata som vi samlar via cookies, såsom Google Analytics, sparas i upp till 36 månader.
 • Egenbyggt kan komma att spara uppgifterna så länge som det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Egenbyggts rättsliga intressen.

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies. Läs mer om vår cookies-policy här.

Kontakt

Om du har några frågor gällande behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på [email protected]